O průvodcovském kurzu jsem psal v jednom z dřívějších článků. Já jsem tento kurz dělal v Ostravě odkud pocházím, ale protože jsem v době závěrečné zkoušky už pracoval, tak jsem si ji dodělával dodatečně ve škole “kultury podnikání v cestovním ruchu” Tyrkys.

Od té toby mi od nich chodí do e-mailové schránky různá oznámení. Tyrkys teď nejen připravuje akreditované “průvodcovské kurzy”* (jako plno jiných škol), ale i další kurzy a semináře, které by se vám při práci mohly hodit (”Jak začít pracovat jako průvodce”, “Umění promluvit na veřejnosti” a další). Mailem rozesílají “bulletin Tyrkys” – teď v lednu to bylo první číslo s praktickými radami pro delegáty a průvodce.

Zajímavé rady pro průvodce se ale také začaly objevovat na jejich webu. Dokonce hledají redaktory, takže se dá předpokládat, že nezůstane jen u několika obecných rad, ale mohly by vznikat na jejich webu další hodnotné články.

* Upřesnění, které přišlo od Tyrkysu: Jako první v České republice jsme v roce 2008 získali akreditaci MŠMTV ČR na rekvalifikační kurzy Průvodců pro region Praha a Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a průvodce Prahou a v roce 2007 akreditaci na rekvalifikační kurz pro Delegáty cestovních kanceláří.